The Department of Contemporary Dance at UGD, whose founder and dean is a full-time  professor PhD, Risima Risimkin, opened in September 2017 (from 2019 it has its own space in the „Dom na ARM“ in Skopje) as part of the Film Academy. This program was adopted in Macedonia through the Interart Cultural Center, which in 2008 signed a Memorandum of Understanding with the Rotterdam Dance Academy at CODARTS University in Rotterdam, the Netherlands.

Повеќе...

Катедрата за современ танц при УГД, чиј оснивач и декан е редовен професор д-р Рисима Рисимкин, е отворена во септември 2017 година како дел од Филмската академија, а од 2019 година има свои простории во Дом на АРМ во Скопје. Оваа програма е донесена во Македонија со посредство на Интерарт културниот центар, кој во 2008 година потпиша Меморандум за соработка со Ротердамската академија за танц при Универзитетот КОДАРТС во Ротердам, Холандија.

Повеќе...

Технички секретар / Секретар

Снежана Бардарова
Тел: +389 32 550 980
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Студентски прашања

Милена Цацкова

Тел: +389 32 550 062

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Филмска академија

Department of Contemporary Dance map