Се известуваат сите студенти на прв и втор циклус студии на Филмска академија дека за нов термин за реализација на гласање за избор на членови на Академско студентско собрание на Филмска академија е утврден терминот 6.4.2023 год. (четврток).

6.4.2023 год. (четврток) е терминот за реализација на гласање за избор на членови на Академско студентско собрание на Филмска академија.

Изборите за членови на Академското студентско собрание на Филмска академија ќе се одржат на 6.4.2023 год. (четврток) по електронски пат, со тоа што сите студенти на денот на гласањето на нивните студентски електронски адреси ќе добијат линкови за гласање.